Về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ”
2017-03-15 03:59:13

THÔNG BÁO Về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ”   Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-QĐTPT ngày 16/4/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố về việc phê duyệt chủ trương thực hiện và dự toán kinh phí chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Quỹ; Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-QĐTPT ngày 16/4/2018 của Quỹ Đầu tư phá...

Chi tiết


Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm máy tính bảng và phụ kiện
2017-03-15 03:58:17

    THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm máy tính bảng và phụ kiện  Thuộc hạng mục: Mua sắm và trang bị máy tính bảng phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội   Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-QĐTPT ngày 05/03/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội về việc p...

Chi tiết


;